Kort verhaal

Een project van Dierendonatie BE

Cat Shelter:
aansterkend supplement

door Walter Van der Stiggel

  • 350

    Fonds Doel
  • 160

    Behaald bedrag
  • 46

    Resterende dagen
Behaald Percentage :
45.71%
Minimum bedrag is€5 Het maximum bedrag is€

Walter Van der Stiggel

37 Projecten | 0 geprefereerde projecten

See full bio

Project Verhaal

We zitten momenteel met 97 kittens bij onze opvanggezinnen en die hebben allemaal een moeilijke start in het leven gehad. Om hen te helpen aansterken, geven we supplementen maar dat slokt een groot deel van ons budget op. Helpen jullie ons om dit aan te kopen voor de kleintjes?

Cat Shelter is een gespecialiseerde opvang voor hulpbehoevende kittens en heeft als doel een opvangnet te bieden aan de meest fragiele doelgroep onder de zwerfkatten. Onze patiëntjes zijn hulpbehoevende kittens die nog niet zelfstandig kunnen eten, die ziek, onderkomen of gekwetst zijn en op krachten moeten komen. Deze kittens worden opgevangen in een huiselijke omgeving bij circa 35 pleeggezinnen omdat ze meer aandacht en aangepaste zorgen nodig hebben, wat in een klassiek dierenasiel niet altijd mogelijk is. Deze gespecialiseerde zorg vraagt veel energie en financiële middelen, maar de voldoening is groot als je ziet hoeveel impact deze zorg heeft in het leven van zovele zwerfkittens.

Naam Steun Bedrag Datum
Eva Verschueren 5 11/10/2019
Ruth Chetta 10 11/10/2019
Liesbeth Schoofs 20 11/10/2019
Kim Verschueren 10 11/10/2019
Michele Dylst 25 11/10/2019
Lotte Willems 10 11/10/2019
Xanne Huybrecht 10 11/10/2019
Anoniem 25 11/10/2019
Sandra Bogaerts 5 11/10/2019
Sabrina De Bondt 10 11/10/2019
Martine Vos 10 08/10/2019
Nicole Van Gestel 10 05/10/2019
Angela Borrenberghs 10 05/10/2019