Kort verhaal

Een project van Dierendonatie BE

Cat Shelter:
Papflesjes voor de kleintjes

door Walter Van der Stiggel

  • 210

    Fonds Doel
  • 210

    Behaald bedrag
  • 27

    Resterende dagen
Behaald Percentage :
100.00%
Dit project is afgewerkt.

Walter Van der Stiggel

37 Projecten | 0 geprefereerde projecten

See full bio

Project Verhaal

Het kittenseizoen staat in de startblokken en jammer genoeg zal dat weer gepaard gaan met het vinden en opvangen van zeer kleine kittens. Het is daarom belangrijk om onze gastgezinnen goed uit te rusten om de kleintjes de beste kansen te geven. Papflesjes gaan er tijdens het kittenseizoen telkens snel door, en daar zou een extra lading heel erg welkom van zijn. Helpen jullie ons om dit aan te kopen voor de kleintjes?

Cat Shelter is een gespecialiseerde opvang voor hulpbehoevende kittens en heeft als doel een opvangnet te bieden aan de meest fragiele doelgroep onder de zwerfkatten… Onze patiëntjes zijn hulpbehoevende kittens die nog niet zelfstandig kunnen eten, die ziek, onderkomen of gekwetst zijn en op krachten moeten komen. Deze kittens worden opgevangen in een huiselijke omgeving bij circa 35 pleeggezinnen omdat ze meer aandacht en aangepaste zorgen nodig hebben, wat in een klassiek dierenasiel niet altijd mogelijk is. Deze gespecialiseerde zorg vraagt veel energie en financiële middelen, maar de voldoening is groot als je ziet hoeveel impact deze zorg heeft in het leven van zovele zwerfkittens.

Naam Steun Bedrag Datum
Katelien Van Genechten 5 23/05/2020
Kevin Schmitz 10 23/05/2020
Silke Delvaux 5 23/05/2020
ines verleye 50 23/05/2020
Sofie Broeckaert 5 23/05/2020
Sigrid Coymans 10 23/05/2020
Cora Moens 5 23/05/2020
Chloé Dardenne 10 23/05/2020
Martine Vos 15 04/05/2020
Catherine Gressens 50 08/04/2020
Katrien Meekers 10 07/04/2020
Kim Verschueren 20 07/04/2020
Martine Vos 5 07/04/2020
Mieke Frere 10 07/04/2020