Kort verhaal

Een project van Dierendonatie BE

Fluffy’s Furry Friends:
Voeding voor Zwerfkatjes in Kenia

door Walter Van der Stiggel

  • 350

    Fonds Doel
  • 350

    Behaald bedrag
  • 5

    Resterende dagen
Behaald Percentage :
100.00%
Dit project is met succes afgewerkt.

Walter Van der Stiggel

26 Projecten | 0 geprefereerde projecten

See full bio

Project Verhaal

(English below)

De kattenpopulatie van Fluffy en haar vele vriendjes hebben dagelijks voeding nodig en kattenvoeding is in verhouding zeer duur in Nairobi. Daarbij zijn er reeds verschillende zwerfkatten op leeftijd bij waardoor ook de dierenartskosten sterk op lopen. Met Fluffy’s Furry Friends, willen we vanuit België Doris ondersteunen met de voeding van de zwerfkatten zodat deze katten op haar kunnen blijven rekenen. Helpen jullie ons hierbij?

Fluffy’s Furry Friends is een actie van VZW Kat-Alyst en is ontstaan vanuit een wens om Doris Zola te ondersteunen die al 20 jaar de zwerfkatten rond Gigiri, Nairobi, steriel maakt, verzorgt en voedt. Ze doet dit allemaal op eigen kosten, met de sporadische hulp van vrienden die haar inspanningen waarderen. Sinds haar pensioen, heeft Doris het nu echter steeds moeilijker om de eindjes aan elkaar te knopen terwijl de nood niet afneemt.

In 2007 heeft Doris een actie geleid voor de sterilisatie van een 90tal katten waardoor de populatie al een 10tal jaar redelijk stabiel blijft. Doris staat als enige in voor de voeding en verzorging van deze populatie en zorgt ervoor dat de nieuwkomers zo snel mogelijk bij de dierenarts geraken en steriel worden gemaakt alvorens er een thuis voor te zoeken. Er worden immers nog steeds regelmatig katten gedumpt, soms op zeer jong leeftijd of omdat mensen hun huisdieren achterlaten als ze Kenia verlaten.
Fluffy zelf is al 13 jaar de mascotte van de populatie en werd daarom gekozen als ‘gezicht’ van de actie. Met Fluffy’s Furry Friends willen we ervoor zorgen dat Fluffy en al de andere zwerfkatten nog lang op Doris kunnen rekenen.

“The straycat colony of Fluffy and her many friends in Gigiri Nairobi, depends on Doris to be fed on a daily basis and affordable cat food is hard to find in Nairobi. In addition, there are already several elderly stray cats, which means that the veterinary costs are also quite considerable. With this action for Fluffy’s Furry Friends, we want to provide Doris with food for the stray cats so that these cats can continue to count on her. Could you help us with this?

Fluffy’s Furry Friends is an action of VZW Kat-Alyst and originated from a desire to support Doris Zola who has been neutering, feeding and in general caring for the stray cats around Gigiri, Nairobi, for 20 years. She does all this at her own expense, with the occasional help of friends who appreciate her efforts. Since her retirement, however, Doris has found it increasingly difficult to make ends meet while the needs do not diminish.

In 2007, Doris led an action for the sterilization of around 90 cats, keeping the population reasonably stable for 10 years. Doris is the only one responsible for the nutrition and care of this population and ensures that newcomers get to the vet as soon as possible and are neutered before going to a new home. After all, cats are still being dumped regularly, sometimes at a very young age or because people abandon their pets when they leave Kenya.

Fluffy herself has been the mascot of the population for 13 years and was therefore chosen as the “face” of this action. With Fluffy’s Furry Friends we want to ensure that Fluffy and the other stray cats can continue to count on Doris for a long time.

Naam Steun Bedrag Datum
Linde Segaert 30 26/03/2020
Linde Segaert 25 19/03/2020
Linde Segaert 25 15/03/2020
Anoniem 50 25/01/2020
Anoniem 100 25/01/2020
Els Peeters 20 09/01/2020
ines verleye 100 07/01/2020