Kort verhaal

Een project van Dierendonatie BE

Het Knaagtandje:
Biks voor konijnen

door Walter Van der Stiggel

  • 210

    Fonds Doel
  • 90

    Behaald bedrag
  • 40

    Resterende dagen
Behaald Percentage :
42.86%
Minimum bedrag is€5 Het maximum bedrag is€

Walter Van der Stiggel

30 Projecten | 0 geprefereerde projecten

See full bio

Project Verhaal

Naast de hoge medische kosten voor ons konijntjes kost ook de voeding redelijk veel. Omdat e onze konijntjes het beste willen geven, zouden we graag jullie hulp voor het inzamelen van de nodige fondsen voor de aankoop van eten. Want naast groenten en hooi krijgen de konijntjes ook droge korrels (biks). Het is juist deze voeding die het meest kost. Helpen jullie ons bij het sparen?

Het Knaagtandje is een kleinschalige konijnen- en knaagdierenopvang gelegen te Geraardsbergen, bezield door twee zussen. Dagelijks ervaren we de nood aan opvang van dieren in nood en dus willen we daar een deeltje van opvangen (letterlijk en figuurlijk). We betreuren het feit dat dieren, zeker konijnen en knaagdieren, in de huidige maatschappij als wegwerpmaterialen worden aanzien en ijveren voor een betere kennis omtrent deze dieren.

We besteden daarom naast het opvangen, verzorgen en herplaatsen van konijnen en knaagdieren ook aandacht aan de sensibilisering van mensen wat betreft dierenwelzijn.

Naam Steun Bedrag Datum
Cindy Mertens 10 16/06/2020
Marlous Arts 10 28/05/2020
Anoniem 5 27/05/2020
Kirsten Peeters 10 27/05/2020
Heidi Pausenberger 25 27/05/2020
Genesis Gutiérrez 15 26/05/2020
Justine Niville 10 26/05/2020
Anoniem 5 26/05/2020