Kort verhaal

Een project van Dierendonatie BE

VOC Oostende :
Warmtematjes voor jonge zoogdieren

door Sylvie Ossieur

  • 360

    Fonds Doel
  • 0

    Behaald bedrag
  • 81

    Resterende dagen
Behaald Percentage :
0%
Minimum bedrag is€5 Het maximum bedrag is€

Sylvie Ossieur

13 Projecten | 0 geprefereerde projecten

See full bio

Project Verhaal

   

We kregen reeds de eerste jonge haasjes over de vloer en verwachten nog vele andere jonge zoogdieren in nood de komende maanden. Heel wat kleintjes zijn onderkoeld bij aankomst en hebben dringend warmte nodig. Extra warmtematjes zijn dus meer dan welkom. Helpen jullie ons met de aankoop ?

Onze missie is zoveel mogelijk wilde dieren in nood een tweede kans geven op een leven in de vrije natuur!
Het VOC Oostende werd in 1984, onder de vleugels van het Marien Ecologisch Centrum, in eerste instantie opgericht voor de opvang en verzorging van olieslachtoffers. Al snel bleek er nood aan een algemeen opvangcentrum voor noodlijdende wilde dieren: ook nestjongen, verkeerslachtoffers, zieke dieren … kwamen terecht in het VOC Oostende. Ondertussen vangen we jaarlijks meer dan 6.000 dieren in nood op!
Naast de verzorging en rehabilitatie van wilde dieren, houden we ons bezig met het informeren en sensibiliseren over natuur en milieu.
We zijn het enige wettelijk door Vogelbescherming en de Vlaamse Gemeenschap erkende Opvangcentrum langs de Belgische kust.